Talimatlar


 

Kuşak Sınav Yönetmeliği 25.02.2011 tarih ve 28153 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Spor Genel Müdürlüğüne ait bazı yönetmeliklerin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik ile yayından kaldırılmıştır.


2012 Judo Lig Talimatı : 13/07/2010 (Değişiklik: 12.02.2012 ) tarihinde yürürlüğe giren Büyükler Süper Lig Talimatı ile 13.10.2010 tarihinde yürürlüğe giren Ümitler (Bay-Bayan) Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.