Misyon & Vizyon


Vizyon Türkiye Judo Federasyonunun Vizyonu; kurumsallaşmış yapısı ve nitelikli personeli ile bilimsel ve yenilikçi yaklaşımlarla Türk Judosunu önümüzdeki yıllar içinde, kalıcı olarak Dünyada güçlü ülkeler arasında yer almasını sağlamaktır.

Misyon Türkiye Judo Federasyonunun Misyonu; Türkiye’deki tüm ulusal ve uluslararası Judo faaliyetlerini belirleme, düzenleme ve denetleme yetkisine sahip yegâne kurum olarak; Tesisleşme hamlesi yapmak, judonun arşivini oluşturmak ,okullar, kulüpler, yazılı ve görsel basın, tüm kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde Judonun ülke genelinde tanıtımını, sevilmesini, yaygınlaşmasını   sağlamak ve Türkiye Judosunun rekabet gücünü arttırarak uluslararası Judo faaliyetlerinde en üst düzeyde temsil etmektir