Kamuoyu Açıklaması


7/5/2024 20:51

07/05/2024 günü görsel ve yazılı medyaya Federasyonumuz ve Milli Takım antrenörlerimiz aleyhine asılsız haberler yansıdığından bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

Eski milli sporcu Gülbeyaz SEVİŞ tarafından Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet neticesinde Judo Milli Takımımızın iki antrenörü aleyhinde adli kovuşturma başlatılmıştır. Yargılama halen devam etmekte olup Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 7. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen raporda müştekinin sağlık durumu ile Milli Takım antrenörlerimizin eylemleri arasında illiyet bağı bulunmadığı tespit edilmiştir. Buna karşın medyaya yansıyan haberlerde, Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen mütalaa, Milli Takım antrenörlerimiz bakımından bağlayıcı gibi gösterilmişse de belirttiğimiz üzere Adli Tıp Kurumu tarafından verilen rapor ve toplanan diğer deliller tamamen antrenörlerimiz lehine olup milli takım antrenörlerimiz tarafından mütalaaya karşı gerekli itirazlarda bulunulmuştur.

Üzülerek beyan etmek isteriz ki, müştekinin katılmış olduğu kamp, 5-29 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşmiş buna karşılık müşteki bu tarihten yaklaşık 7 ay sonra tedavi görmüş ve 1 yıl gibi uzun bir süre sonra antrenörlerimizden şikayetçi olmuştur. Salt bu durum dahi, müştekinin iddialarının sadece antrenörlerimizi ceza yargılaması ile karşı karşıya bırakmak adına ortaya atıldığının önemli bir göstergesidir.

Milli Takım antrenörlerimiz aleyhinde yürütülmekte olan kovuşturma, 01/04/2022 tarihinden bu yana devam etmekte olup yargılamanın gelmiş olduğu noktada, medyaya yansıyan gerçeklikten uzak bu haberlerin amacının esasen son duruşma öncesinde kamuoyu baskısı yaratarak Sayın Mahkemeyi etkilemeye yönelik olduğu kanaatindeyiz. Yargılama süreci Federasyonumuzca özenle takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.07/05/2024

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı

Sezer HUYSUZ