Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) bulunan illerde (Ankara, Trabzon, Konya, Kocaeli ve Samsun ) Judo sporcuları için Eylül 2024 Dönemi için yapılacak alım kriterleri belirlenmiştir.


5/7/2024 17:39

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) bulunan illerde (Ankara, Trabzon, Konya, Kocaeli ve Samsun ) Judo sporcuları için Eylül 2024 Dönemi için yapılacak alım kriterleri belirlenmiştir. Buna göre TOHM’ a alınacak Judo Federasyonu sporcusu kriterleri ek’li dosyada sunulmuştur.

TOHM’ a işlemleri, bu sonuçlara göre mevcut TOHM sporcuları da dahil olmak üzere yapılacaktır. Olimpiyat Hazırlık Merkezleri Uygulama Talimatnamesi 12’nci maddesinde yer alan koşullara uyum gösteren ve seçme kriterlerini yerine getiren sporcular, e-devlet spor bilgi sistemi üzerinden 15 Temmuz 2024 ile 25 Temmuz 2024 tarihler arasında TOHM’ a kayıt yaptırabilecek.

   

thumb

thumb
  • 2/7/2024 12:28

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI


thumb

thumb

thumb

thumb

thumb
  • 4/6/2024 07:44

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI


thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb