Federasyonumuzun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Judo Aday Hakem Kurs ve Sınavı yeterli başvuru olması durumunda 22 – 23 Haziran 2024 tarihlerinde Eskişehir’de yapılacaktır.


31/5/2024 22:00

JUDO ADAY HAKEM KURSU VE SINAVI

22-23 HAZİRAN 2024 / ESKİŞEHİR

 

Federasyonumuzun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Judo Aday Hakem Kurs ve Sınavı yeterli başvuru olması durumunda 22 – 23 Haziran 2024 tarihlerinde Eskişehir’de yapılacaktır.

Kursa katılmak isteyenlerin başvurularını dilekçesi ile istenen bütün evrakları hazırlayarak en geç 13 Haziran 2024 tarihi saat 17:00’a kadar Federasyonumuzun kurslar@judo.org.tr adresine e-posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Tüm başvurular kişilerin kendi şahsi e posta hesaplarından olmalıdır. Aynı e postada birden fazla kişinin başvurusu kabul edilmeyecektir. E-posta gönderildikten sonra muhakkak Federasyon aranarak teyit alınmalıdır. (0312 309 10 71-72 Dahili- 606-607). Tüm evrakların aslı kurs yerinde görevli eğitimciye teslim edilecektir.

Kursun açılmasının kesinleşmesi halinde katılımcı listeleri ve kurs yerine ilişkin bilgiler 14 Haziran 2024 tarihinde Federasyonun resmi internet sitesinde yayınlanacaktır.

ADAY HAKEMİ (KURSİYER) OLMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER

1) Dilekçe ( TIKLAYINIZ ) Dilekçede istenen bilgileri bilgisayar ortamında doldurunuz. İsim Soy isim ve imza olmayan dilekçeler kayda alınmamaktadır.

2) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak.

3) T.C. No’lu Kimlik Fotokopisi.

4) 18 yaşından, gün, ay ve yıl olarak küçük, 35 Yaşından gün, ay ve yıl olarak büyük olmamak

5) Yeni çekilmiş, yüzünü belirgin şekilde gösteren 2 adet vesikalık fotoğraf. (Fotoğrafın arkasına isim soy isim yazılması gerekmketdir.

6) En az lise mezunu olduğunu gösterir öğrenim belgesi.

7) En az 1.Dan belgesine sahip olmak.                                                             

8) Sabıka kaydı olmadığına dair belge. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

9)  E-devletten alınacak (son 3 yıl içinde) sporda cezası yoktur yazısı. (7.1.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Tahkim Kurulu veya Disiplin kurulu tarafından son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak.)

10) Sağlık Raporu. (Hakemlik Görevi yapmasına, seyahat etmesine engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak)

11) Judo branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında asil veya yedek yönetici, gözlemci, kadrolu veya sözleşmeli antrenörler, faal sporcu ve judo il temsilcisi olanlar hakem kurs ve terfilere katılabilirler, ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece illerindeki faaliyetlerde dahil olmak üzere hiçbir hakemlik görevini yapamazlar. Başka Federasyonların Judo branşında görevlendirilecek direktörler ve antrenörler istisna olarak değerlendirilir. Diğer spor dallarında sporculuk yapmak istisna olarak kabul edilir.

12) Veteranlar ve Üniversiteler müsabakası için lisans çıkartıp müsabakaya giren hakemler yukarıda belirtilen faal sporcu kapsamı dışında değerlendirilir.

13) Kurs ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (1.750,00 TL)

 

Aday Hakem Kursu ve sınavına katılacakların Federasyonumuzun Garanti Bankası Balgat  Şubesi Şube Kodu. 1051  – Hesap No: 6295265  IBAN : TR 68 0006 2001 0510 0006 2952 65 Nolu hesabına açıklama olarak “ Judo Aday Hakem Kursu Ücreti” yazdırılmak suretiyle 1.750,00 TL‘lik ücret yatırarak Dekontlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Dekont başkası tarafından yatırılmışsa kursiyerin adı-soyadı açıklama kısmına yazdırılacaktır.

   

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb
  • 28/3/2024 09:44

Vefat ve Başsağlığı


thumb

thumb