IJF AKADEMİ “JUDO EĞİTMENLİĞİ LİSANS SERTİFİKASI (UCJI)” HAKKINDA GENEL BİLGİ, KATILIM KURALLARI VE GENEL KOŞULLARI


2/2/2024 18:02

IJF AKADEMİ “JUDO EĞİTMENLİĞİ LİSANS SERTİFİKASI (UCJI)” HAKKINDA GENEL BİLGİ, KATILIM KURALLARI VE GENEL KOŞULLAR

Genel Bilgi: Program Adı

• Judo Eğitmenliği Lisans Sertifikası (UCJI)

Program Düzeyi

• Malta Yeterlilikler Çerçevesi (MQF) Seviye 5 ve Hayat Boyu Öğrenmeye ilişkin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF).
• Yükseköğretim Programı.
• Bu yeni eğitim programı, geçerliliğini koruyan eski I. Seviye Öğretim Modüllerinin güncellemesidir. Ancak artık Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF) Seviye 5'e göre akademik olarak akredite edilmiştir ve 30 AKTS kredisi içermektedir.(https://europa.eu/europass/en/europass-tools/european-qualificationsframework) adresinden. EQF hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz

Akreditasyon

• Program Malta İleri ve Yüksek Öğrenim Makamı tarafından akredite edilmiştir.
• Lisans Numarası 2018-015

Lisans Kategorisi

• Yüksek Öğrenim Kurumu

Antrenörlük Sertifikası:

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) ve IJF'ye bağlı Ulusal Federasyonlar, IJF Akademi'ye öğrenci aday gösterebilir. Bunun haricinde müracaat söz konusu değildir.

1. Her öğrencinin tüm kurs dönemi boyunca kullanılacak kişisel bir e-posta adresine sahip olması gerekir. Bu amaçla yeni bir GMAIL hesabı oluşturulması önerilir - https://accounts.google.com/signup .
2. UCJI için nihai sertifika verilmeden önce bir İlk Yardım sertifikası alınması gereklidir.
3. Kullandığınız e-posta adresini değiştirmeniz gerekirse e-posta adresinizi sıfırlamak için info@ijf.edu.mt ile iletişime geçmeniz gerekir.
4. Platform farklı dilleri işleyebilmektedir. Öğrenciler başlangıçta dil tercihlerini seçebilirler ancak kurs sırasında istedikleri zaman platformdaki mevcut dillere geçiş yapabilirler.
5. Öğrencilerin, KULLANICI PROFİLİ bölümündeki tüm verileri sağlamak için kayıttan hemen sonra platformdaki KULLANICI PROFİLİNİ tamamlaması gerekmektedir.
6. Öğrencilerin platforma kaydolurken pasaport tipi fotoğrafını ve ulusal kimlik veya pasaportlarının taranmış bir kopyasını yüklemeleri gerekmektedir.
7. Öğrenciler platformdaki çalışma materyalini takip edebilir veya indirebilirler. Başka hiçbir şekilde materyal gönderilmemektedir.
8. Deneme Testleri her Çarşamba gece yarısı ( Koordineli Evrensel Zaman ) açılır ve Haftalık Teste hazırlık ve bilgi testi için maksimum 5 deneme sunar. Bu Deneme Testleri yalnızca alıştırma amaçlıdır! Sonuçları öğrencinin nihai sonucunu etkilemeyecektir.
9. Haftalık Sınavlar (kamera sınavı) her Cumartesi gece yarısı ( Koordineli Evrensel Zaman ) açılır ve yarıyılın son gününe kadar açık kalacaktır. Öğrenciye en fazla 3 deneme hakkı verilir. Her öğrencinin 3 denemeden herhangi birinde en az %60 not alması gerekir. Öğrenciler dönem boyunca izleme aşaması kurallarına uymak zorundadır. Bu tür bilgiler, yarıyılın ilk gününde tüm öğrencilere e-posta ile gönderilen yarıyıl programında (Haftalık program PDF belgesi) yer alır.
10. Bir öğrenci, belirtilen tüm modüllerde %60 başarı elde edemediği takdirde Final Sınavına ve Değerlendirmeye davet edilmeyecektir.
11. Öğrenciler platformda “Kurslarınız” bölümünde yer alan “Online Sonuçlar” butonuna tıklayarak durumlarını indirerek ilerlemelerini ve sonuçlarını takip edebilirler.
12. IJF Akademi, öğrencilerin sorumluluğunda olan işleyişleri ve eksik Haftalık Testler (kamera sınavları) hakkında öğrencilere bilgi vermeyecektir. Konu öğrenci tarafından takip edilerek yerine getirilecektir.
13. Dönem, ilgili dersin belirlenen ve yayınlanan programına göre kapanır (Haftalık program PDF belgesi). Son hafta, eksik Haftalık Testlere ayrılmıştır.
14. Geçerli nedenlerle (Ulusal Federasyon tarafından onaylanan) tüm modüllerde %60'ı alamayan öğrenciler, Final Sınavına ve Değerlendirmeye hak kazanabilmek için eksik modülleri yalnızca bir sonraki yarı yılda tamamlayabileceklerdir.
15. Final Sınavına ve Değerlendirmeye katılım başvuruları öğrencinin Ulusal Federasyonu tarafından onaylanmalıdır.
16. Öğrencinin geçerli sebeplerden ötürü ilgili tüm teorik modüllerde %60'ı elde edememesi durumunda, IJF Akademi, öğrenci bu şartı yerine getirdikten sonra bu sınavı uzaktan düzenleme olanağına sahiptir.
17. Öğrencinin Final Sınavı ve Değerlendirmesinin bir kısmını geçerli sebeplerden dolayı başarıyla tamamlayamaması durumunda, bağlı bulunduğu Ulusal Federasyon, öğrencinin bir sonraki Final Sınavı ve Değerlendirmesine eksik kısmı tamamlamak üzere tekrar davet edilmesi için IJF Akademi'den izin isteyebilir.
18. Bu kurallarda yer almayan durumların ortaya çıkması halinde, IJF Akademi Yönetimi ve IJF uygun göreceği uygun karar ve aksiyonları alma hakkını saklı tutar.

Kurs Katılım Ücreti:

• Yeni kayıtlar için 900 USD.
• Seviye 1'in eski yeterlilik sahipleri için 550 ABD Doları – Eğitmen, UCJI'ye kaydolabilir ve yeterliliklerini yükseltebilir. (Seviye 1’in eski yeterlilik sahibi Antrenörler sadece teori kısmında yer alan tüm derslerden sorumlu olacaktır)

Ders ücreti ödemesinin yarıyıl başlamadan önce (ilk gün) tamamlanması gerek mektedir.

Belirtilen Kurs ücreti yalnızca çevrimiçi oturumu kapsar. Öğrenci pratik oturuma katılmaya hak kazanırsa, aşağıdaki ek masraflar öğrenci tarafından karşılanmalıdır:

• Pratik oturumun yapılacağı yere uluslararası seyahat masrafları.
• Yerel organizatör yedi günlük yemek ve konaklama masraflarını hesaplar. Müracaat Dönemi Zaman Çizelgesi:
• Program Başlama Tarihi: 4 Mart 2024 Pazartesi • Program Bitiş Tarihi: 7 Temmuz 2024 Pazar gece yarısı ( Koordineli Evrensel Zaman ) • Son başvuru tarihi: 9 Şubat 2024 Cuma!!!
• Öğrenciler, ilgili Ulusal Judo Federasyonu tarafından aday gösterilmelidir. Adaylık formu info@ijf.edu.mt adresinden talep edilebilir.
• Bu dönem 18 haftalık çevrimiçi teori kısmı olan 1. Aşamayı kapsar.

ÖĞRENCİ KATILIM ŞARTLARI:

1. 18 yaşını doldurmuş olmak
2. En az 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak
3. En az 1. DAN kuşak sahibi olmak,
4. Kodokan tarafından belirlenen 100 tekniği bilmek ve uygulayabilmek

Yukarıdaki şartlara haiz olan adaylar bir dilekçe ile anılan belgelerin bir örneğini Türkiye Judo Federasyonuna ait turkjudo@judo.org.tr e-posta adresine, (cc) olarak da Judo Federasyonu Genel Koordinatörü Mesut KAPAN’a ait olan mesutkapan@hotmail.com e-posta adresine en geç 07 Şubat 2024 tarihi saat 16:00’a kadar eksiksiz olarak göndermeleri halinde durumları değerlendirilecektir. Müracaat edenlerin dilekçelerinde güncel olarak kullandıkları telefonlarını bildirmeleri zorunludur.

NOT: Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin katılım ücreti olan 900 USD doları müracaat eden tarafından karşılanacaktır. Seviye 1’in eski yeterlilik sahibi olanlardan (Pratik sınavı da bitirmiş olmak şartıyla) katılmak isteyenler 550 USD karşılığında eğitim programına dahil olabilirler!!! ÖDEME YAPILACAK HESAP NUMARASI TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU (USD) HESAP NUMARASI TR69 0006 2000 7100 0009 0906 49 GARANTI BANKASI

   

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb