TOHM’ne girmeye hak kazananlar belirlendi


2/9/2023 13:28

Olimpik Hazırlık Merkezleri Uygulama Talimatı; 11/04/2015 tarihli ve 29323 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan “Olimpik Hazırlık Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği” ne dayanılarak hazırlanmıştır. Talimatın ilgili maddesinde “TOHM' a kayıt işlemleri her yıl iki dönem halinde; öğretim dönemi başlamadan ve ara tatil döneminde yapılır” ibaresi yer almaktadır. Bu kapsamda, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri (TOHM) Judo Değerlendirme Komisyonu'nun 28.08.2023 tarihli ve 101 sayılı kararı gereğince giriş yapacak sporcular ek'te belirtilmiştir.

Tohm Başvuruları Kabul Olan Sporcular

 

 

NOT: Başvuruları onaylanan isimlerin, listenin yayınlanmasını takiben 10 (on) iş günü içinde ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü  TOHM’ne kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 

 

 

 

İSTENİLEN BELGELER:

  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
  2. Öğrenim Belgesi.
  3. Veli tarafından verilecek noter tasdikli muvafakatname.
  4. T.O.H.M. antrenörlerinin okul işlerinin takibini kolaylaştırmak için muvafakatnamede gerekli yetkinin yazılması.
  5. Hastane sağlık kurulu raporu. ( Heyet Raporu)
  6. İki adet vesikalık fotoğraf.

 

 

   

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb
  • 11/8/2023 16:29

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI


thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb