2023 Yılı Hakem Vize Semineri ve Seminere katılacak Hakemlere Yönelik Terfi Sınavı 23 -25 Aralık 2022 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır.


16/11/2022 16:27

Federasyonumuz tarafından 23 - 25 Aralık 2022 tarihleri arasında Ankara’da Hakem Vize Semineri yapılacaktır.

2023 yılı için vizesini yaptırmak isteyen hakemlerin, 23 – 25 Aralık 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan Hakem Vize Seminerine katılmaları gerekmektedir.

2023 yılı için hakem vizesini yaptırmayan hakemler 2023 yılı içerisinde yapılacak olan faaliyetlerde hakem olarak görev alamayacaklardır.

2023 Yılı Hakem Vize Semineri ücreti 1.000,00 TL olup, 2023 yılı için vizesini yaptırmak isteyen hakemler tarafından, Federasyonumuzun Garanti Bankası Ankara Atatürk Bulvarı Şubesi Şube Kodu : 710  Hesap No: 6299166 nolu hesabına yatırılarak, dekontun açıklama kısmına “2023 Yılı Hakem Vize Semineri Bedeli” yazdırılacaktır. Dekont başkası tarafından yatırılmışsa ilgili hakemin adı-soyadı açıklama kısmına yazdırılacaktır.

Seminere katılacak hakemlerin konaklamaları Federasyonumuz tarafından karşılanacak olup, ilgililere yolluk, harcırah vb. bir ödeme yapılmayacaktır.

Hakem Vize Semineri başvuruları, aşağıda belirtilen evrakların 15 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar Federasyonumuza kargo ile gönderilmesi suretiyle yapılacaktır. Elden teslim veya kargo dışında hiçbir şekilde evrak kabul edilmeyecektir.

2023 Yılı Hakem Vize Semineri Başvurusunda Federasyona Kargo İle Gönderilecek Evraklar

  1. Hakem Vize Semineri Başvuru Dilekçesi (Örnek Dilekçe İçin TIKLAYINIZ)
  2. Mevcut Hakem Belgesinin Fotokopisi
  3. Banka dekontu
  4. Son üç yıl içinde sporda ceza almadığına dair yazı (E-Devletten Alınacak)
  5. Adli sicil belgesi (E-Devletten Resmi Kurum Seçeneği Seçilerek Alınacak)
  6. Aile Hekimliğinden alınacak sağlık raporu (Hakemlik yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi bulunmamak)

Eksik evraklı başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

JUDO HAKEM TERFİ KURSU VE SINAVI

23 - 25 ARALIK 2022 / ANKARA

2023 Yılı Hakem Vize Seminerine başvuru yapan hakemlerimize yönelik yapılacak olan, Judo Hakem Terfi Kursu ve Sınavının 23 – 25 Aralık 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılması planlanmaktadır.

Bahse konu Hakem Terfi Kursu ve Sınavına, yalnızca 2023 yılı hakem vize seminerine başvuru yapan ve aşağıda belirtilen şartlara haiz olan hakemler katılabilecek olup, 2023 yılı vizesini yaptırmayan hakemlere yönelik olarak 2023 yılı içerisinde Hakem Terfi Eğitimi ve Sınavı yapılacaktır.

Hakem Terfi Kurs ve Sınavına katılmak isteyenlerin başvuru dilekçesi ile istenen bütün evrakları eksiksiz olarak hazırlayarak en geç 15 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar Federasyonumuza kargo ile ulaştırmaları gerekmektedir. Elden teslim veya Kargo dışında hiçbir şekilde evrak kabul edilmeyecektir. 

(Hakem Vize semineri ve Terfi sınavına başvuru evraklarının bazıları aynı olsa da; Terfi Sınavına katılmak isteyen hakemlerin her iki başvuru için istenen evrakları eksiksiz bir şekilde iki ayrı dosya olarak göndermeleri gerekmektedir)

HAKEM TERFİ ŞARTLARI VE GEREKLİ BAŞVURU EVRAKLARI

1) Hakem Terfi Sınavı Başvuru Dilekçesi (Örnek Dilekçe İçin TIKLAYINIZ….)

2) Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)

3) Dan Belgesi Fotokopisi  (İl Hakemliği için en az 1. Dan, Ulusal Hakemlik için en az 2. Dan)

4) Mevcut Hakem Belgesinin Fotokopisi

5) Kimlik Fotokopisi.        

6) E-Devletten Resmi Kurum Seçeneği seçilerek alınacak Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Belge. (Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,)

7) E-Devletten Alınacak son 3 yıl içinde sporda ceza almadığına dair karekodlu belge (07.01.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Tahkim Kurulu veya Disiplin kurulu tarafından son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak.)

8) Aile Hekiminden Alınacak Sağlık Raporu (Hakemlik yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi bulunmamak)

9) Yükseleceği Hakemlik kademesi için yatırılması gereken ücretin (İl Hakemliği için    650,00 TL, Ulusal Hakemlik için 850,00 TL) yatırıldığına dair banka dekontu

Hakem Terfi Kurs ve Sınavına katılacaklar ücretlerini Federasyonumuzun Garanti Bankası Atatürk Bulvarı Şubesi Şube Kodu:710 – Hesap No: 6299166 Nolu hesabına yatırarak açıklama olarak  (İl Hakemliği ya da Ulusal Hakemlik Terfi Bedeli) yazdırdıkları Dekontlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

TERFİ SINAVINA KATILIM İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ:

İl Hakemi

MADDE 30-

(1)Gün, ay ve yıl olarak en az 1 tam yıl aday hakemlik yapmış olanlar; Merkez Hakem Kurulunca yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavdan 100 puan üzerinden en az 75 puan alarak başarı göstermek kaydıyla il hakemliğine terfi ettirilirler. İl hakemleri; İl ve ilçelerinde düzenlenen yarışmaların haricinde yurtiçinde yapılan tüm yarışmalarda hakem olarak görev yapabilirler. Lüzumu halinde yurtiçinde yapılan ulusal yarışmalarda ulusal hakemler gibi görevlendirilebilirler.

Ulusal Hakem

MADDE 31-

(1)Gün, ay ve yıl olarak en az 3 tam yıl il hakemliği yapmış olanlardan, 2. Dan sahibi, Merkez Hakem Kurulunca yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara tabi tutularak 100 puan üzerinden en az 80 puan alarak ayrıca yine Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılacak olan yabancı dil (İngilizce) sınavında 100 puan üzerinden en az 60 puan alarak başarılı olan il hakemleri ulusal hakemliğe terfi ettirilirler.

Federasyon Kargo Adresi:

Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı

Gayret Mahallesi Aşık Çelebi Caddesi No: 9 / A Yenimahalle / ANKARA

   

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb
  • 18/10/2022 13:45

Vefat ve Başsağlığı


thumb

thumb

thumb
  • 9/10/2022 12:31

Vefat ve Başsağlığı


thumb

thumb

thumb

thumb

thumb

thumb
  • 24/9/2022 11:37

Vefat ve başsağlığı


thumb

thumb